Rodinný domek

Aktuální znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon s výkladem pro stavební firmy.

Hlavička, úvodní ustanovení zákona a část věnovaná výkonu veřejné správy a působnosti ve věcech územního plánování.

Nástroje a podklady pro územní plánování. Podklady a dokumentace územního plánování pro územní řízení stavebního úřadu. Rozdodnutí o umístění stavby, dělení pozemků čí ochranném pásmu.

Účinnost zákona a společná ustanovení. Správní delikty, přestupky a soudní přezkum. Ukládání písemností, nahlížení do nich a evidence územního plánování.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

ubytování
Levné ubytování na horách či ve městě. Ubytování v soukromí, u moře nebo u letiště.
www.rodinnydomek.cz/ubytovani/

hotely
Luxusní hotely online, levný hotel a hodinové hotely v Praze, v Brně, v Londýně, na Šumavě.
www.rodinnydomek.cz/hotely/

Na této stránce

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož předmětem je nejen územní plánování, stavební řád a stavební řízení. Stavební zákon se v rámci územního plánování mimo jiné věnuje politice územního rozvoje a koncepcím územního a regulačního plánu. Stavební řád pak určuje i povinnost ohlášení stavby, stavební dozor, či možnosti užívání staveb. Ve společných ustanoveních jsou řešeny také správní delikty a přestupky stavebníků.

Část čtvrtá

Stavební řád

Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce; jejich povolení, užívání a odstranění.

 • Díl 1: Povolení a ohlášení (§ 103 až § 118)
  • Povolení a ohlášení - Výčet staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a těch staveb, které je nevyžadují.
  • Ohlášení - Ohlášení stavby stavebnímu úřadu, co obsahuje ohlášení stavby a náležitosti ohlášení.
  • Stavební řízení - Stavební řízení a jeho účastníci, co stavebník přiloží k žádosti o stavební povolení.
  • Zkrácené stavební řízení - Zkrácené stavební řízení po oznámení stavby kontrolované autorizovaným inspektorem.
 • Díl 2: Užívání staveb - Užívání staveb na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.
 • Díl 3: Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení - Povolení či nařízení a náklady na odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení.
www.rodinnydomek.cz
stavební zákon
stavební povolení, bazar, firmy, úřad